پرسیاری وزاری 12ی زانستی بە PDFپرسیاری وزاری 12ی وێژەیی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری عەرەبی پۆلی 12 بە PDF

پرسیاری وزاری عەرەبی پۆلی 12 بە PDF بەپیی ساڵی تاقیکردنەوەکان بۆ پۆلی 12 زانستی و وێژەیی و خوێندنی ئینگلیزی بۆ هەردوو خولی یەکەم و دووەمی تاقیکردنەوە گشتیەکان ، هەروەها دەتوانیت تاقیکردنەوە ڕاستەقینەکان ئەنجام بدەیت بەشێوازی هەڵبژاردن لێرەوە

2020-2021

وزاری عربی ٢٠٢٠-٢٠٢١ خولی یەکەم

وزاری عربی 2020-2021 خولی دووەم

2021-2022

عەرەبی خولی یەکەم 2021-2022

ئاین و وزاری عربی 2021-2022 خولی دووەم

2022-2023

وزاری عربی 2022-2023 خولی یەکەم

وزاری عربی 2022-2023 خولی دووەم

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.