وانەکانی کیمیا پۆلی 12 ی زانستی بە ڤیدیۆ

کیمیای پۆلی 12 زانستی بەندی پێنجەم – وانەی ڤیدیۆیی

ڕوونکردنەوەی وانەکانی کیمیای پۆلی 12 زانستی بەندی پێنجەم خێرایی کارلێك – وانەی ڤیدیۆیی

کیمیای پۆلی 12 – بەندی پێنجەم – وانەی یەکەم ، کردەی کارلێك

 

 

کیمیای پۆلی 12 – بەندی پێنجەم – وانەی دووەم ، پرسیارە حسابیەکان

 

 

کیمیای پۆلی 12 – بەندی پێنجەم – وانەی سێیەم – خێرایی کارلێك

 

 

کیمیای پۆلی 12 – بەندی پێنجەم – وانەی چوارەم ، یاسای خێرایی کارلێك

 

 

کیمیای پۆلی 12 – بەندی پێنجەم – وانەی پێنجەم ، شیکاری پرسیاریەکانی خێرایی کارلێك بە ڕێگای خشتە

 

 

کیمیای پۆلی 12 – بەندی پێنجەم – وانەی شەشەم ، ڕێگای چەندایەتی خێرایی و خەستی

 

 

کیمیای پۆلی 12 – بەندی پێنجەم – وانەی حەوتەم ، یاساکانی خێرایی و ڕێبازی کارلێك

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

0/5 (0 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.