پرسیاری وزاری پۆلی 12ی زانستی

بیرکاری

وەڵامی پرسیاری وزاری بیرکاری پۆلی 12ی زانستی ، پرسیار و وەڵامەکانی تاقیکردنەوەی بەکالۆری (وزاری) ساڵانی ڕابردوو وانەی بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراوە

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

3.6/5 (5 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.