پرسیاری وزاری پۆلی 12ی زانستی

وەڵامی پرسیاری وزاری پۆلی 12ی زانستی ساڵانی ڕابردوو بەشێوەی هەڵبژاردن و خۆتاقیکردنەوە

 • فیزیا پۆلی 12ی زانستی

  فیزیا

  پرسیار و وەڵامی تاقیکردنەوەکانی وزاری بۆ وانەی فیزیای پۆلی 12ی زانستی وەڵامی پرسیاری وزاری ساڵانی ڕبردوو بەشێوەی هەڵبژاردن

 • پرسیاری وزاری کیمیا پۆلی 12ی زانستی

  کیمیا

  پرسیاری وزاری کیمیا پۆلی 12ی زانستی لەگەڵ وەڵامەکانی تاقیکردنەوەکانی بەکالۆری  ساڵانی ڕابردوو لەخوارەوە بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراون کە بتوانیت بیانبینیت…

 • پرسیار و وەڵامی وزاری زمانی عەرەبی

  زمانی عەرەبی

  وەڵامی پرسیاری وزاری ساڵانی ڕابردوو زمانی عەرەبی پۆلی 12 زانستی و وێژەیی

 • زمانی ئینگلیزی وزاری

  زمانی ئینگلیزی

  پرسیار و وەڵامەکانی پرسیاری وزاری زمانی ئینگلیزی ساڵانی ڕابردوو بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراون کە بتوانیت خۆت تاقیبکەیتەوە لە ئەسیلەی ئینگلیزی…

 • پرسیار و وەڵامەکانی زیندەزانی پۆلی 12

  بایۆلۆجی (زیندەزانی)

  وەڵامی پرسیاری وزاری زیندەزانی پۆلی 12 ی زانستی وزاری تاقیکردنەوەی ساڵانی ڕابردوو 2023 – 2022 – 2021

 • بیرکاری پۆلی 12ی زانستی

  بیرکاری

  وەڵامی پرسیاری وزاری بیرکاری پۆلی 12ی زانستی ، پرسیار و وەڵامەکانی تاقیکردنەوەی بەکالۆری (وزاری) ساڵانی ڕابردوو وانەی بیرکاری پۆلی 12…

 • زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی 12

  زمان و ئەدەبی کوردی

  زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی 12 ، پرسیار و وەڵامەکانی تاقیکردنەوەی بەکالۆری (وزاری) ساڵانی ڕابردوو وانەی زمان و ئەدەبی کوردی…

Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.