تاقیکردنەوەی پرسیاری وزاری خوێندنی ئینگلیزی

پرسیاری وزاری خوێندنی ئینگلیزی پۆلی 12 بەشێوازی تاقیکردنەوەی ئۆنلاین

 • کیمیا12زانستی

  کیمیا – خوێندنی ئینگلیزی

  کیمیا پۆلی 12 بە خوێندنی ئینگلیزی تاقیکردنەوەی پرسیاری وزاری ساڵانی ڕابردوو Chemistry 12th grade exam questions

 • فیزیا پۆلی 12ی زانستی

  فیزیا پۆلی 12 – خوێندنی ئینگلیزی

  تاقیکردنەوەی پرسیاری وزاری فیزیای پۆلی 12 خوێندنی ئینگلیزی ساڵانی ڕابردوو Physics questions 12th grade English system

 • پرسیار و وەڵامەکانی زیندەزانی پۆلی 12

  زیندەزانی پۆلی 12 بۆ خوێندنی ئینگلیزی

  تاقیکردنەوەی زیندەزانی پۆلی 12 بۆ خوێندنی ئینگلیزی Grade 12 Biology for KRG English system

 • بیرکاری پۆلی 12ی زانستی

  بیرکاری پۆلی 12 خوێندنی ئینگلیزی

  تاقیکردنەوەی ئۆنلاینی بیرکاری پۆلی 12 خوێندنی ئینگلیزی

 • پرسیار و وەڵامی وزاری زمانی عەرەبی

  زمانی عەرەبی

  وەڵامی پرسیاری وزاری ساڵانی ڕابردوو زمانی عەرەبی پۆلی 12 زانستی و وێژەیی

 • زمانی ئینگلیزی وزاری

  زمانی ئینگلیزی

  پرسیار و وەڵامەکانی پرسیاری وزاری زمانی ئینگلیزی ساڵانی ڕابردوو بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراون کە بتوانیت خۆت تاقیبکەیتەوە لە ئەسیلەی ئینگلیزی…

 • زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی 12

  زمان و ئەدەبی کوردی

  زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی 12 ، پرسیار و وەڵامەکانی تاقیکردنەوەی بەکالۆری (وزاری) ساڵانی ڕابردوو وانەی زمان و ئەدەبی کوردی…

Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.