پرسیاری وزاری پۆلی 12 وێژەییپرسیاری وزاری پۆلی 12ی زانستیتاقیکردنەوەی پرسیاری وزاری خوێندنی ئینگلیزی

زمانی ئینگلیزی

پرسیار و وەڵامەکانی پرسیاری وزاری زمانی ئینگلیزی ساڵانی ڕابردوو بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراون کە بتوانیت خۆت تاقیبکەیتەوە لە ئەسیلەی ئینگلیزی وزاری پۆلی 12

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

4.3/5 (4 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.