پرسیاری وزاری پۆلی 12ی زانستی

کیمیا

پرسیاری وزاری کیمیا پۆلی 12ی زانستی لەگەڵ وەڵامەکانی تاقیکردنەوەکانی بەکالۆری  ساڵانی ڕابردوو لەخوارەوە بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراون کە بتوانیت بیانبینیت و خۆت تاقیبکەیتەوە

 

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

3.6/5 (5 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.