پرسیاری وزاری پۆلی 12 وێژەیی

ئابووری

پرسیار و وەڵامی تاقیکردنەوەکانی ساڵانی ڕابردووی بەکالۆری وانەی ئابوری (ئابووری) بە شێوەی هەڵبژاردن بەپێی ساڵانی ڕابردوو دانراوە کە بتوانیت خۆت تاقیبکەیتەوە

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.