پرسیاری وزاری پۆلی 12 وێژەیی

میژوو

پرسیار و وەڵامی تاقیکردنەوەی بەکالۆری (وزاری) وانەی مێژوو بۆ پۆلی 12 ی وێژەیی ، پرسیارەکان لە خوارەوە پەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان دەرخراوە کە ئەتوانیت خۆت تاقیبکەیتەوە

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

4.3/5 (4 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.