پرسیاری وزاری 12ی وێژەیی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری ئابوری پۆلی 12 بە PDF

پرسیارەکانی وزاری ئابوری پۆلی 12 بە PDF لە خوارەوە ڕیزکراوە بەپێی ساڵانی تاقیکردنەوەکان ، هەروەها ئەتوانیت تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەیت لەم لینکەوە

2020-2021

ئابووری وێژەیى 2020-2021 خولی یەکەم

ئابووری وێژەیى 2020-2021 خولی دووەم

2021-2022

ئابووری وێژەیى 2021-2022 خولی یەکەم

ئابووری وێژەیى 2021-2022 خولی دووەم

2022-2023

ئابووری وێژەیى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى سۆرانى

ئابووری وێژەیى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى بادینی

ئابووری وێژەیى 2022-2023 خولی دووەم بە زاراوەى کوردى بادینی

ئابووری وێژەیى 2022-2023 خولی دووەم بە زاراوەى کوردى سۆرانى

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

0/5 (0 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.