پرسیاری وزاری 12ی وێژەیی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری جوگرافیا پۆلی 12 بە PDF

پرسیارەکانی وزاری جوگرافیا پۆلی 12 بە PDF ، کە بە پێیی ساڵانی تاقیکردنەوەکان ڕیز کراوە لە خوارەوە ، هەروەها دەتوان تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەن لەم لینکە

2021-2022

جوگرافیا وێژەیى 2021-2022 خولی یەکەم

جوگرافیا وێژەیى 2021-2022 خولی دووەم

2022-2023

جوگرافیا وێژەیى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى سۆرانى

جوگرافیا وێژەیى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى بادینی

جوگرافیا وێژەیى 2022-2023 خولی دووەم بە زاراوەى کوردى سۆرانى

جوگرافیا وێژەیى 2022-2023 خولی دووەم بە زاراوەى کوردى بادینی

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

0/5 (0 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.