پرسیاری وزاری 12ی زانستی بە PDFپرسیاری وزاری 12ی وێژەیی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری زمانی ئینگلیزی پۆلی 12 بە PDF

پرسیارەکانی وزاری زمانی ئینگلیزی پۆلی 12 بە PDF کە لەخوارەوە ڕیزکراوە بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان بۆ پۆلەکانی 12ی زانستی و وێژەیی و خوێندنگە ئینگلیزیەکان بۆ هەردوو خولی یەکەم و دووەم ، هەروەها ئەتوانیت تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەیت لەم لینکەوە (تاقیکردنەوەکانی زمانی ئینگلیزی پۆلی 12)

2020-2021

English 2020-2021 1st attemp ئینگلیزی 2020-2021 خولی یەکەم

English 2020-2021 2nd attemp ئینگلیزی 2020-2021 خولی دووەم

English 2020-2021 3rd attemp ئینگلیزی 2020-2021 خولی سێهەم

2021-2022

English 2021-2022 1st Attemp ئینگلیزی 2022-2021 خولی یەکەم

English 2021-2022 2nd Attemp ئینگلیزی 2021-2022 خولی دووەم

2022-2023

English 2022-2023 ئینگلیزی 12 2022-2023 خولی یەکەم

ئینگلیزی 2022-2023 خولی دووەم

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.