پرسیاری وزاری پۆلی 12 وێژەیی

بیرکاری وێژەیی

پرسیاری وزاری بیرکاری وێژەیی پۆلی 12 ساڵانی ڕابردوو بەپێی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراوە بە شێوەی هەڵبژاردن

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (3 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.