وانەکانی زمانی کوردی پۆلی 12 بە ڤیدیۆ

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان

وانەکانی زمان و ئەدەبی کوردی پۆلی 12ی زانستی و وێژەیی ڕێزمان بەشێوەی ڤیدیۆ ، م. سالم محمد

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 1 – شێوازی ڕێژەی ڕاگەیاندن

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 2 – شێوازی ڕێژەی دانانی

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 3 – شێوازی ڕێژەی داخوازی

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 4 – شێوازی ڕێژەی مەرجی

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 5 – کاری چاوگی بوون

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 6 – ئەرکی ( ە ) لە ڕێزمانی کوردیدا

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 7 – ئەرکی جێناوە کەسییە لکاوەکان وەک بکەر

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 8 – ئەرکی جێناوە کەسییە لکاوەکان وەک بەرکار

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 9 – ئەرکی جێناوە کەسییە لکاوەکان وەک تەواوکەری بەیاریدە

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 10 – هاوەڵناو لە ڕووی ڕۆنانەوە

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 11 – جۆرەکانی هاوەڵکار لە ڕووی پێکهاتنەوە

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 12 – ڕادە

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 13 – ئەرکی ناو لە ڕستەدا وەک دیارخەری ناو

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 14 – ئەرکی هاوەڵناو لە ڕستەدا وەک دیارخەری ناو

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 15 – ئەرکی جێناوی سەربەخۆ لە ڕستەدا وەک دیارخەری ناو

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 16 – ئەرکی جێناوی لکاو لە ڕستەدا وەک دیارخەری ناو

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 17 – سەرجەم دەرنەکەوتووەکان لە ڕێزمانی کوردیدا

 

 

کوردی پۆلی ١٢ ڕێزمان – بابەتی 18 – ڕستە گۆڕین

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.