وانەکانی کیمیا پۆلی 12 ی زانستی بە ڤیدیۆ

کیمیای پۆلی ١٢ بەندی 9 وانەی ڤیدیۆیی

کیمیای پۆلی 12 ی زانستی بەندی 9 کاربۆن و هایدرۆ کاربۆنەکان بە ڤیدیۆ سەرجەم کەرتەکان

کیمیای پۆلی ١٢ بەندی 9 – کەرتی 1 – بوون و گرنگی کاربۆن

 

 

کیمیای پۆلی ١٢ بەندی 9 – کەرتی 2 – ئاوێتە ئەندامییەکان

 

 

کیمیای پۆلی ١٢ بەندی 9 – کەرتی 3 – هایدرۆکاربۆنە تێرەکان

 

 

کیمیای پۆلی ١٢ بەندی 9 – کەرتی 4 – هایدرۆکاربۆنە ناتێرەکان

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

0/5 (0 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.