وانە ڤیدیۆییەکانی پۆلی 12ی زانستی

بیرکاری پۆلی 12 زانستی – وانەی ڤیدیۆیی

وانەی ڤیدیۆیی بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی هەموو بەشەکان بە ڤیدیۆ ڕووندەکرێتەوە لە خوارەوە

بیرکاری 12ی زانستی بەشی یەکەم بە ڤیدیۆ

بیرکاری پۆلی 12ی زانستی بە ڤیدیۆ بەشی یەکەم بە ڤیدیۆ لەلایەن م. هێمن آحمد بەشی یەکەم ، کەرتی یەکەم ، کێشانی وێنەی ڕونکردنەوەیی بە خاڵەکان بەشی یەکەم ، بابەتی یەکەم ، یەکتربڕینە ئاسۆییەکان و ستوونیەکان بیرکاری زانستی پۆلی ١٢ بەشی 1 - بابەتی 1 - هاوجێبوون بیرکاری زانستی پۆلی ١٢ ...

بیرکاری 12ی زانستی بەشی دووەم بە ڤیدیۆ

بیرکاری پۆلی 12ی زانستی بەشی دووەم بە ڤیدیۆ لەلایەن م. هێمن آحمد بیرکاری زانستی پۆلی ١٢ بەشی 2 - بابەتی 2 - دۆزینەوەی ئامانج بەڕونکردنەوەیی و ژمارەیی بیرکاری زانستی پۆلی ١٢ بەشی 2 - بابەتی 3 - هەژمارکردنی ئامانجەکان بیرکاری زانستی پۆلی ١٢ بەشی 2 - بابەتی 3 - سەلمێنراوی ...
بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی سێهەم بە ڤیدیۆ

بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی سێهەم بە ڤیدیۆ

بیرکاری پۆلی 12ی زانستی بەشی سێهەم بە ڤیدیۆ لەلایەن م. هێمن احمد بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 3 کەرتی 2 ڕێساکانی داتاشراوە بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 3 کەرتی 1 داتاشراوە و بابەتی لێکەوت بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 3 کەرتی 3 داتاشراوەی خۆبەخۆ و داتاشراوە بەرزەکان ...
بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 4

بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی چوارەم بە ڤیدیۆ

بیرکاری پۆلی 12ی زانستی بەشی چوارەم بە ڤیدیۆ لەلایەن م. هێمن احمد بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 4 کەرتی 1 تاقیکردنەوەی داتاشراوی یەکەم بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 4 کەرتی 1 تاقیکردنەوەی داتاشراوی یەکەم بۆ نەخشەی sin(x) , cos(x) بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 4 کەرتی 2 ...
یرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 5

بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی پێنجەم بە ڤیدیۆ

بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی پێنجەم بە ڤیدیۆ لەلایەن م. هێمن احمد بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 5 کەرتی 1 تەواوکاری بێسنوور بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 5 کەرتی 2 تەواوکاری سنوردار بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 5 کەرتی 3 هەژمارکردنی تەواوکاری بیرکاری پۆلی 12 ی ...
بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی شەشەم بە ڤیدیۆ

بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی شەشەم بە ڤیدیۆ

بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی شەشەم بە ڤیدیۆ ، هەموو بەندەکان بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 6 کەرتی 1 بڕگە قوچەکیەکان بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 6 کەرتی 1 بڕگە قوچەکیەکان بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی بەشی 6 کەرتی 1 بڕگە قوچەکیەکان بیرکاری پۆلی 12 ی زانستی ...
پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.