عەرەبی پۆلی 12 بە ڤیدیۆ

عەرەبی پۆلی ١٢ وەحدەی 1

زمانی عەرەبی پۆلی 12 زانستی و وێژەیی وانەکان بە ڤیدیۆ

عەرەبی پۆلی ١٢ – المفعول لأجله

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – المفعول المطلق

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – المستثنی

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – ادب – نشید الحریة

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – المذاهب الأدبية

 

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – ادب – قصیدة المساء

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – ادب – قصیدة الأطلال

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (1 Review)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.