عەرەبی پۆلی 12 بە ڤیدیۆ

عەرەبی پۆلی 12 وەحدەی 3 – وانەی ڤیدیۆیی

عەرەبی پۆلی 12 زانستی و وێژەیی – وەحدەی 3 – وانەی ڤیدیۆیی

عەرەبی پۆلی ١٢ – الصفة المشبهة

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – الکلمات التي تلفظ فیها الألف ولا تکتب

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – اسم التفضيل

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – حزف حرف العلة من اخر المضارع المجزوم والأمر

 

 

ئومێد عەرەبی پۆلی 12 – العصر الجاهلي

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – من حکم زهیر بن أبي سلمی

 

 

ئومێد عەرەبی پۆلی ١٢ – أبیات من معلقة طرفة بن العبد

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

0/5 (0 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.