عەرەبی پۆلی 12 بە ڤیدیۆ

عەرەبی پۆلی 12 وەحدەی 4 وانەی ڤیدیۆیی

عەرەبی پۆلی ١٢ زانستی  و وێژەیی وەحدەی چوارەم وانەی ڤیدیۆیی

عەرەبی پۆلی ١٢ – صيغ المبالغة

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – التنوین

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – أسلوب التعجب

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – عصر الإسلامي و عصر الأموي

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – بانت سعاد ( البردة )

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – أفي الناس أمثالي

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (1 Review)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.