عەرەبی پۆلی 12 بە ڤیدیۆ

عەرەبی پۆلی 12 وەحدەی 5 وانەی ڤیدیۆیی

عەرەبی پۆلی 12 زانستی و وێژەیی وەحدەی 5 وانەی ڤیدیۆیی

عەرەبی پۆلی ١٢ – العصر العباسي

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – من البطون الجائعات

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – صحب الناس ( قصیدة حکیمة )

 

 

عەرەبی پۆلی ١٢ – نجوی أسیر

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.