وانەکانی فیزیا پۆلی 12 بە ڤیدیۆ

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا – بەشی یەکەم – جووڵەی بەخول و یاسای کێشكردن

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا – بەشی یەکەم – جووڵەی بەخول و یاسای کێشكردن ، لەلایەم م. نەریمان ڕەسوڵ

جووڵەی بەخول و یاسای کێشكردن

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.