وانە ڤیدیۆییەکانی پۆلی 12ی زانستی

فیزیای پۆلی 12 ی زانستی وانەی ڤیدیۆیی

وانە ڤیدیۆییەکانی فیزیا پۆلی 12 ی زانستی ، هەموو بەشەکان باس دەکرێت هەموو بەشەکان لەخوارەوە ڕیزکراوە

فیزیای پۆلی ١٢ بەشی 1

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا – بەشی یەکەم – جووڵەی بەخول و یاسای کێشكردن

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا - بەشی یەکەم - جووڵەی بەخول و یاسای کێشكردن ، لەلایەم م. نەریمان ڕەسوڵ جووڵەی بەخول و ...
وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ - بەشی دووەم

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ – بەشی دووەم – هاوسەنگبوون و جووڵەی بەخول

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا 12 - بەشی دووەم - هاوسەنگبوون و جووڵەی بەخول ...
فیزیا ١٢ - بەشی ٣ لەرینەوە

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ – بەشی سێهەم – لەرینەوە و شەپۆلەکان

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا 12 زانستی - بەشی سێهەم - لەرینەوە و شەپۆلەکان ...
فیزیا ١٢ - بەشی 4 دەنگ

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ – بەشی چوارەم – دەنگ

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا 12ی زانستی - بەشی چوارەم - دەنگ ...
وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ - بەشی پێنجەم - موگناتیسی

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ – بەشی پێنجەم – موگناتیسی

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا پۆلی 12 ی زانستی - بەشی پێنجەم - موگناتیسی ...
وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ - بەشی شەشەم - کارۆموگنەکاری

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ – بەشی شەشەم – کارۆموگنەکاری

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا پۆلی 12 ی زانستی - بەشی شەشەم - کارۆموگنەکاری ...
فیزیای پۆلی ١٢ بەشی 7

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ – بەشی حەوتەم – بەیەکداچوون و لادان

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا پۆلی 12 زانستی - بەشی حەوتەم - بەیەکداچوون و لادان ...
فیزیای پۆلی ١٢ بەشی 8

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ – بەشی هەشتەم فیزیای گەردیلەیی

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا پۆلی 12 زانستی - بەشی هەشتەم - فیزیای گەردیلەیی ...
وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ - بەشی نۆیەم - ئەلیکترۆنیکسی نوێ

وانەی ڤیدیۆیی فیزیا ١٢ – بەشی نۆیەم – ئەلیکترۆنیکسی نوێ

وانەی ڤیدیۆیی فیزیای پۆلی 12ی زانستی - بەشی نۆیەم - ئەلیکترۆنیکسی نوێ ...
پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.