پرسیاری وزاری 12ی زانستی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری بیرکاری پۆلی 12 زانستی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری بیرکاری پۆلی 12 زانستی بە PDF لە خوارەوە بەپیی ساڵی تاقیکردنەوەکان ڕیزکراون هەروەها دەتوانیت تاقیکردنەوەی ڕاستەقینە بەشێوەی هەڵبژاردن ئەنجام بدەیت لەم لینکەوە

2020-2021

بیرکاری زانستی ٢٠٢٠-٢٠٢١ خولی یەکەم سۆرانی

بیرکاری زانستی ٢٠٢٠-٢٠٢١ خولی یەکەم ئینگلیزی

بیرکاری زانستی ٢٠٢٠-٢٠٢١ خولی یەکەم بادینی

بیرکاری زانستی 2020-2021 خولی دووەم سۆرانی

بیرکاری زانستی 2020-2021 خولی دووەم ئینگلیزی

بیرکاری زانستی 2020-2021 خولی دووەم بادینی

2021-2022

بیرکاری زانستی 2021-2022 خولی یەکەم بێ وەڵام (بە مەبەستی خۆ تاقیکردنەوە)

بیرکاری زانستی 2021-2022 خولی یەکەم

بیرکاری زانستی 2021-2022 خولی دووەم

2022-2023

بیرکارى زانستی 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى سۆرانی

بیرکارى زانستی 2022-2023 خولی یەکەم بە زمانى ئینگلیزى

بیرکارى زانستی 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى بادینى

بیرکارى 2022-2023 زانستى خولى دووەم بە زاراوەى سۆرانى

بیرکارى 2022-2023 زانستى خولى دووەم بە زمانى ئینگلیزى

بیرکارى 2022-2023 زانستى خولى دووەم بە زاراوەى بادینى

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

4/5 (2 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.