پرسیاری وزاری 12ی زانستی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری کیمیا پۆلی 12 زانستی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری کیمیا پۆلی 12 زانستی بە PDF لە خوارەوە بە پێی ساڵی تاقیکردنەوەکان لینکەکانیان ڕیزکراون ، هەروەها دەتوانیت تاقیکردنەوەی فیزیا وزاری بکەیت لەم لینکەوە

2020-2021

کیمیا پۆلی ١٢ _ 2020-2021 خولی یەکەم

کیمیا پۆلی 12 – 2020-2021 خولی دووەم

کیمیا 2020-2021 خولی دووەم بە زمانى ئینگلیزى English

2021-2022

کیمیا 2021-2022 خولی یەکەم بە وەڵامەکانەوە

کیمیا خولی یەکەم 2021-2022 بەبێ وەڵام

کیمیا 2021-2022 خولی دووەم – سۆرانی

کیمیا 2021-2022 خولی دووەم – بادینی

2022-2023

کیمیا 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى سۆرانى

کیمیا 2022-2023 خولی یەکەم بە زمانى ئینگلیزى

کیمیا 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى بادینى

کیمیا 2022-2023 خولی دووەم بە زاراوەى سۆرانى

کیمیا 2022-2023 خولی دووەم بە زمانى ئینگلیزى

کیمیا 2022-2023 خولی دووەم بە زارەوەى بادینى

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (1 Review)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.