پرسیاری وزاری 12ی زانستی بە PDF

پرسیارەکانی فیزیا پۆلی 12 زانستی بە PDF

پرسیارەکانی فیزیا پۆلی 12 زانستی بە PDF لە خوارەوە بەپێی ساڵەکان ڕیز کراوە

ساڵی خوێندنی 2020-2021

فیزیا 2020-2021 خولی یەکەم

فیزیا 2020-2021 خولی دووەم – سۆرانى

فیزیا 2020-2021 خولی یەکەم- ئینگلیزى

فیزیا 2020-2021 خولی دووەم – ئینگلیزى

فیزیا 2020-2021 خولی دووەم – بادینی

وەڵامەکانی فیزیا 2020-2021 خولی دووەم

ساڵی خوێندنی 2021-2022

فیزیا خولی یەکەم 2021-2022

فیزیا خولی یەکەم 2021-2022 بەبێ وەڵام (بە مەبەستی خۆ تاقیکردنەوە)

فیزیا خولی دووەم 2021-2022 سۆرانی

فیزیا خولی دووەم 2021-2022 بادینی

ساڵی خوێندنی 2022-2023

فیزیا 2022-2023 خولی یەکەم بەزاراوەى کوردى سۆرانى

فیزیا 2022-2023 خولی یەکەم بە زمانى ئینگلیزى

فیزیا 2022-2023 خولی یەکەم بەزاراوەى کوردى بادینى

فیزیا 2022-2023 خولی دووەم – سۆرانی

فیزیا 2022-2023 خولی دووەم – ئینگلیزی

فیزیا 2022-2023 خولی دووەم – بادینی

2023-2024

بە هیوای سەرکەوتنتان

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

0/5 (0 Reviews)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.