پرسیاری وزاری 12ی زانستی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری زیندەزانی پۆلی 12 زانستی بە PDF

پرسیارەکانی وزاری زیندەزانی پۆلی 12 زانستی بە PDF لە خوارەوە بەپێی ساڵی خوێندن لینکی فایلی PDF دیاریکراوە ، یان ئەتوانیت تاقیکردنەوەکە بکەیت لەم لینکەوە

2020-2021

زیندەزانی 2020-2021 خولی یەکەم

زیندەزانی 2020-2021 خولی دووەم

زیندەزانی پۆلی١٢ 2020-2021 خولی دووەم – ئینگلیزیEnglish Bilogy

2021-2022

زیندەزانی 2021-2022 خولی یەکەم بە وەڵامەکانەوە

زیندەزانی خولی یەکەم ۲۰۲۱-٢٠٢٢ بەبێ وەڵام

زیندەزانى 2021-2022 خولی دووەم

2022-2023

زیندەزانى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى سۆرانى

زیندەزانى 2022-2023 خولی یەکەم بە زمانى ئینگلیزى

زیندەزانى 2022-2023 خولی یەکەم بە زاراوەى کوردى بادینى

پرسیار و وەڵامى زیندەزانى خولى دووەم 2022_2023 بە زاراوەى سۆرانى

پرسیار و وەڵامى زیندەزانى خولى دووەم 2022_2023 بە زارەوەى بادینى

پرسیاری وزاری
Author: پرسیاری وزاری

ئەدمین

5/5 (1 Review)
Back to top button
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.